Bầu Bạn Vẹm Nô

ngưu tầm ngưu mã tầm mã
câu này sao mà đúng quá!
hãy nhìn bầu bạn Vẹm nô
toàn là ma đày quỉ đọa

từ thời mồ ma Hồ tặc
hắn đã lạy lục cầu thân
nào Sít ta lin bạo chúa
nào Mao xến xán hung thần

nào Kim nhật Thành ác bá
nào Cát tờ rô khủng long
nào Pon Pot quỉ diệt chủng
đều là đảng giặc Cờ Hồng

nay sang đời con đời cháu
cũng toàn bạn quỉ bầu ma
nhân quần lánh xa ghê tởm
như là cùi hủi tiêm la

kìa là Pu tin bạo chúa
cháu đồ tể Sit ta lin
hiện thân một trùm tội ác
hiểm họa số một hành tinh

kế là Cận bình Hán đế
dòng Mao xến xán chệt Tàu
đang dùng mưu ma quỉ kế
giành ngôi bá chủ địa cầu

nào thằng Kim Ủn xứ Triều
một con tôm cỏ tép riu
đang đem mạng cùi nằm vạ
như xưa Vẹm phỉ Hồ Phèo

và thằng Ma rô* Nam Mỹ
một tên mặt dạn mày dày
một thứ xã nghĩa rác rưới
đang bám quyền lực từng ngày

bầu bạn Vẹm nô thế đấy
dân mình đã thấy hay chưa?
Vẹm nô chẳng hơn gì mấy
một phường đá cá lăn dưa!

*Maduro

https://fdfvn.wordpress.com