Phá Cùm Tháo Xích

Đảng kia tội ác dẫy đầy
Thế mà chưa chịu trói tay nạp mình
Còn thờ ác quỉ Lê nin
Còn trương xác ướp chằng tinh làm bùa
Còn ôm chặt cái ngôi vua
Tự tung tự tác bán mua quê nhà
Thông đồng với chủ chệt Hoa
Âm mưu đồng hoá nước ta đời đời
Hỡi người dân Việt tôi ơi
Cơn mê Cộng sản bảy mươi năm rồi
Vùng lên tự cứu đi thôi
Phá cùm tháo xích xây đời tự do.

https://fdfvn.wordpress.com