Nhắn Người Cộng Sản

Người Cộng sản nếu anh còn nhân tính
Hãy giã từ chủ nghĩa Mác Lê nin
Kẻ tội đồ hàng trăm triệu sinh linh
Cơn ác mộng hãi hùng toàn nhân loại

Người Cộng sản nếu anh còn tổ quốc
Hãy khấu đầu tạ tội trước tiền nhân
Trót u mê theo tà thuyết hoang đàng
Gieo chết chóc điêu tàn trên đất nước.

Người Cộng sản nếu anh còn dũng khí
Hãy nhìn vào bản mặt đảng “quang vinh”
Sẽ nhận ra một lũ vẹm giả hình
Lòng gươm dáo miệng nói điều nhân nghĩa.

Người Cộng sản nếu anh còn can đảm
Hãy soi gương nhìn lại bản thân mình
Một quái thai thời đại giống nòi khinh
Đang lặn ngụp trong vũng lầy ô nhục

Người Cộng sản nếu anh còn liêm sỉ
Hãy cúi đầu gục mặt khóc ăn năn
Hồn ngu si vì lý thuyết lai căng
Đời ô nhục một kiếp người vong bản.

Người Cộng sản nếu anh còn sáng suốt
Hãy vươn mình vượt thoát khỏi lầm mê
Biển khổ bao la một bước nẻo về
Dân tộc Việt đang dang tay chờ đón.

Người Cộng sản nếu anh còn yêu nước
Hãy xé cờ bỏ đảng đến cùng dân
Đang vùng lên xô ngã đảng hung tàn
Giành đất nước cho một mùa quang phục.

https://fdfvn.wordpress.com