Tẩy Chay Bầu Cử

Mấy cô mấy chị đi đâu?
Chớ mà bỏ phiếu mang bầu quái thai
Sinh ra một lũ ăn mày
Chuyên nghề liếm gót độc tài đảng nô
Kể từ dâm tặc cáo Hồ
Bao lần bầu cử vẫn đồ Việt gian
Vẫn quân bán nước buôn dân
Vẫn phường vô sỉ bất nhân tôi đòi
Các cô nghĩ lại mà coi
Ai bầu thằng Lú? ai đòi con Ngân?
Ai cần tướng cướp Đại Quang?
Ai mời thằng Phúc đăng đàn trị dân?
Rồi thì thằng Hải thằng Thăng
Và bao thằng nữa đê hèn ác ôn
Ở trong quốc hội cô hồn
Dân ta nào có một lần biết tên
Thế mà chúng cứ ngông nghênh
Ngang nhiên ngồi trốc ăn trên dân lành
Thôi thì mặc đám hôi tanh
Tự biên tự diễn độc hành với nhau
Còn ta ta chẳng đi bầu
Mà lên trên mạng gọi nhau biểu tình.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger: