Quà Xuân Cho Tổng Lú

Heo kỷ hợi năm nay về dương thế
Đem mùa xuân về với cõi nhân gian
Thấy bầy lợn xã ngãi xứ Nam Man
Mừng khấp khởi tưởng gặp con đồng loại

Sau mới biết chúng là loài hoang dại
Vốn thuộc dòng lợn nọc xã Kim Liên
Nay sinh sôi nẩy nở khắp ba miền
Nhờ dân chúng tưởng lầm nuôi làm giống

Khi phác giác chúng là loài heo Cộng 
Thì muộn màng quỉ đã cướp nhà chay
Chốn quê cha đã hóa cõi đọa đày
Miền đất mẹ đã vào tay ác đảng

Heo Kỷ Hợi thở dài lòng ngao ngán
Nhìn bầy heo xã nghĩa phá quê hương
Khủng bố dân đen, cướp bóc phố phường
Ôi đất nước thê lương và thảm khốc!

Khắp sông núi chủ nghĩa ma tàn độc
Và hận thù giai cấp đã thành công
Giống Lạc Hồng bất khuất bốn nghìn năm
Nay vô cảm cầu an và khiếp nhược

Heo Kỷ Hợi đang buồn cho tổ quốc
Chợt nghe thằng Tổng Lú nói thày lay
“Đất nước chưa bao giờ như hôm nay”
Phẹt một đống vào mồm tên tướng cướp.

https://fdfvn.wordpress.com