Đồng Dao Ba Đình

Trông kìa con dê nó núp trong hang
Rình mò dân tộc Văn Lang từng giờ
Nhưng người Văn Lang vẫn cứ ngây thơ
Để con dê bắt gái tơ làm càn

Trông kìa con yêu nó núp trong lăng
Rủa nguyền dân tộc Việt Nam từng giờ
Mà người dân Nam vẫn cứ ngu ngơ
Gọi con yêu quái “bác Hồ kính yêu”

Trông kìa con yêu nó ngủ thiu thiu
Nằm trong lồng kiếng đìu hiu Ba Đình
Và bầy ma con cái “đảng Quang vinh”
Bu vào xác ướp chằng tinh hoành hành

Trông kìa bầy ma của đảng lưu manh
Điên rồ cướp bóc sạch sanh sơn hà
Mà bầy ma kia vẫn cứ không tha
Tham tàn đem bán quê cha cho Tàu.

https://fdfvn.wordpress.com