Chuyện Quốc Cộng

Con quái vật Cộng sản
Lợi dụng buổi giao thời
Tranh sáng và tranh tối
Nuốt phần ba thế giới
Miếng mồi to quá đỗi
Càng nuốt càng muốn ói
Nằm thở dốc bên trời
Máu me tràn muôn lối

Sai con chồn Đông Dương
Sứ giả miền đông phương
Chuyên gây mầm giặc giã
Cai thầu của máu xương
Tại vùng Đông Nam Á
Trở về xứ An Nam
Cầm đầu đảng đệ tam
Mở màn cuộc cướp phá

Nơi xứ sở Lạc Long
Có nòi giống Tiên Rồng
Một dân tộc bất khuất
Một truyền thống anh hùng
Lẽ nào chịu khuất phục
Trước quốc tế hung tàn
Và thổ phỉ Việt gian
Đã kiên cường chiến đấu

Cuộc chiến không cân sức
Một bên là Quốc Gia
Tình cảm lại thật thà
Nhân bản và hiền hòa
Một bên phe Cộng Sản
Gồm cả khối đệ tam
Sắt máu và phi nhân
Bạo tàn và gian dối

Và đại họa đã tới
Cùng đất nước hôm nay
Một dân tộc đọa đày
Một giống nòi lở lói
Một xã hội nô vong
Một đảng đoàn tội lỗi
Đang lầm lủi bước đi
Về “địa đàng” tăm tối.

https://fdfvn.wordpress.com