Goodbye Obama

Đã thấy gì chưa ông Ô ba ma?
Ba ngày đi thăm Việt Nam vừa qua
Dân tộc dễ thương, hiền hoà, hiếu khách
Và bọn Vẹm Cộng trở tráo điêu ngoa.

Thái độ lạnh lùng bốn tên thái thú
Không chút tình cảm, chẳng một nụ cười
Như bốn hình nộm làm trò múa rối
Đi đứng lăng xăng sân khấu cuộc đời.

Tên Trần đại Quang lầm lì xa cách
Tên Nguyễn Xuân Phúc trân tráo cò mồi
Mụ Nguyễn Kim Ngân cục cằn thô lỗ
Tên Nguyễn phú Trọng xão quyệt đãi bôi.

Chúng biết hoàng đế bên trời thiên quốc
Dùng kính phóng đại xem gánh hát chèo
Tên nào thiện cảm lộ trên khuôn mặt
Thất sũng đời tàn đi theo Dũng heo.

Ông đi chuyến nầy xem như quá lỗ
Chợ cá môi trường xách rổ về không
Ván bài nhân quyền ông không dám tố
Cứu được bao nhiêu người tù lương tâm?

Hàng ông đem theo cũng không ăn khách
Chúng chỉ kì kèo làm bộ đấy thôi
Chúng đã đặt hàng Putin Xô Viết
Vừa được ăn chia, vừa có giá hời.

Mà chúng cần gì vũ khí sát thương
Chẳng qua là chúng giả vờ khoa trương
Cho dân tưởng rằng chúng cũng yêu nước
Và có chú Sam ủng hộ lập trường.

Và ông thấy gì trong miếu Ngọc Hoàng
Chùa chẳng ra chùa, am chẳng ra am
Chẳng một chút gì văn hoá Việt Nam
Cũng không có chi gọi là tôn giáo.

Dù sao ông cũng còn chút an ủi
Việt nam “tiến bộ” về mặt nhân quyền(?)
Ít ra là với những người đồng tính
Tha hồ cho họ luyến ái tơ duyên.

Nhưng những gì theo ông về nước
Và sẽ theo ông suốt cả cuộc đời
Hình ảnh người dân nụ cười như khóc
Nhìn theo xe ông, hy vọng xa rời…

https://fdfvn.wordpress.com