Chỉ Có Khi Nào…

Đống phân xã nghĩa giữa non sông
Ướp xác Hồ ma thối nực nồng
Ruồi bọ sâu giòi bò lúc nhúc
Tranh giành cái chức chủ nhân ông.

Năm năm một lần đảng quái thai
Qui tụ về trên một võ đài
Kéo bè kết phái chia nam bắc
Giải quyết vấn đề ai thắng ai.

Ai thắng ai rồi dân cũng thua!
Dù con chó Lú lại làm vua
Hay thằng Ba ếch lên ngai Tổng
Thì vẫn người dân húp cháo rùa.

Chỉ có khi nào dân đứng lên
Triệu người như một thét vang rền:
“Tự do, dân chủ hay là chết!”
Búa liềm sẽ đổ, đảng qui tiên.

Còn nếu không thì ách lệ nô
Tròng lên Nam Bắc cả cơ đồ
Lá cờ đại Hán trùm sông núi
Giống nòi ôm mối hận thiên thu.

https://fdfvn.wordpress.com