Tâm Tình Gửi Hồng Kông

Hồng Kông ơi ta từng đêm thao thức
dõi theo Người bằng tất cả tình thương
tấm gương đấu tranh bất khuất can trường
tỏa rực sáng cả năm châu hoàn vũ

Kẻ thù Người, giặc Tàu ô hung dữ
quỉ đỏ búa liềm ác bá dương gian
bức bách Nguời phải xếp vó qui hàng
làm tôi mọi cho côn đồ quốc tế

Người thà chết không chịu làm nô lệ
như Mán, Mông, Hồi, Tạng, bị vong thân
như Triều, Miên, Lào, Việt, vật tế thần
chìm thăm thẳm trong nghìn năm đô hộ

Người dũng cảm đương đầu cùng bão tố
với tấm lòng vì dân chủ tự do
và tình yêu xứ sở đến vô bờ
dù sấm sét búa rìu không khuất phục

Xin gửi đến Người tâm tình thán phục
và chúc Người thắng vượt mọi phong ba
cứu nhân dân ra khỏi ách Cộng tà
cùng nhân loại hưởng thái hòa hạnh phúc

https://fdfvn.wordpress.com