Chúc Mừng Cuba

Chúc mừng bạn, người cùng chung cảnh ngộ
Bởi lỗi lầm vấp phải của ngày xưa
Tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa
Đuổi ác nhân lại ôm nhầm quỉ đỏ

Cũng như dân tôi bị Vượn người Pác bó
Bạn bị một loài quái thú rất hung hăng
Con khủng long tuyệt chủng thuở hồng hoang
Đã oan nghiệt đầu thai vào đất nước

Sáu mươi năm cõi đại đồng mơ ước
Đã trở thành chốn địa ngục trần gian
Đói rách, bất công, tù ngục, bạo tàn
Và một cái đảng ăn trên ngồi trốc

Tất cả chỉ vì Mác Lê nin tàn độc
Và con đường xã nghĩa quá thê lương
Được xây bằng bạo lực máu và xương
Của chuyên chính và độc tài Cộng sản

Khủng long chết xin chung vui cùng bạn
Ngày đọa đày đen tối sắp đi qua
Hãy vùng lên quét sạch đảng lâu la
Giành lại nước và cuộc đời đáng sống

Đừng như dân tôi cầu an thụ động
Để quê nhà chìm đắm mãi điêu linh
Bởi tự do không phải của ăn xin
Phải giành lấy bằng con tim và máu.

https://fdfvn.wordpress.com