Phiên Toà Lịch Sử

Số phận đảng đã đến giờ định đoạt
Bản án này chung quyết bởi toàn dân
Đảng kia ơi mau sám hối ăn năn
Và quì xuống trước phiên tòa lịch sử

Thủ phạm chính là thằng Hồ tặc tử
Tên chúa trùm nguyên ủy mọi tai ương
Cái xác ma bêu rếu giữa công trường
Cho hậu thế nghìn năm nguyền rủa

Thứ đến là bọn trung ương đầu sỏ
Hàng nghìn tên lãnh chúa tự xưa nay
Đứa còn sống thì pháp trường phơi thây
Đứa đã chết thì xiềng mồ xích mả

Rồi kế đến là sói ưng khuyển mã
Gồm bọn công an, cảnh sát, ác ôn
Xã hội đen, tư bản đỏ, cô hồn
Hoặc tù ngục, hoặc lưu đày cải tạo

Riêng các đảng viên chân ướt chân ráo
Vào đảng đoàn để kiếm kế sinh nhai
Tự xé cờ ma và đốt thẻ bài
Đến làm chứng nhân trong ngày xét xử

Bản án đã tuyên phiên tòa lịch sử
Vẫn dành đường sống cho kẻ ăn năn
Buông dao đồ tể sớm sủa qui hàng
Hưởng lượng khoan hồng về cùng dân tộc.

https://fdfvn.wordpress.com