Lời Ngọc Hoàng Đêm Nô Ên 75

Nô Ên bảy lăm tối tăm buồn thảm
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người
Tại một nơi duy nhất quả địa cầu
Trên dải đất hình cong như chữ S.

Từ thiên giới Đức Ngọc Hoàng thắc mắc:
“Dân tộc kia sao buồn tẻ lạnh lùng
Không hòa mình vào với nỗi vui chung
Của nhân loại mừng Cứu Tinh giáng thế.”

Thái thượng lão quân quì tâu thượng đế
Rằng ấy là xứ sở giống Rồng Tiên
Vừa tang thương trên khắp cả hai miền
Bởi quỉ đỏ nòi Lê nin Các Mác.

Đấng thiên đế chợt sa dòng nước mắt:
“Bất hạnh thay con cháu Lạc Long Quân
Trót ăn nhầm bùa ngải bọn ma vương
Phải thọ nạn nơi trần gian địa ngục.”

“Nạn quỉ đỏ trăm năm rồi cũng dứt
Cho nước Nga và các nước Đông Âu
Riêng Việt Nam và xứ sở ngườiTàu
Còn dai dẳng do nhân tình dân trí.”

“Nhưng quỉ nạn oan khiên nầy sẽ hết
Chỉ khi nào dân Việt đứng vùng lên
Dẹp đảng ma khôi phục lại nhân quyền
Giành đất nước lại cho toàn dân tộc.”

https://fdfvn.wordpress.com