Chuyện Ác Đế Hồ Quang

Có tên tướng cướp Hồ Quang
Đâm thuê chém mướn dọc ngang quê người
Xuất thân là trẻ bụi đời
Lăn dưa đá cá chợ trời Đồng Xuân
Trở thành chúa đảng phi nhân
Cỡi đầu trăm họ thần dân Hồng Bàng

Dù cho tột đỉnh cao sang
Hắn không quên được cháu ngoan thuở nào
Bèn ra chiếu chỉ gọi hầu
Triệu nàng Xuân thị đưa vào phòng the
Tình bác cháu, nghĩa phu thê
Cuối cùng một bé hài nhi ra đời

Thị Xuân mừng rỡ nghẹn lời
Tưởng rằng mình sẽ lên ngôi hậu hoàng
Sánh cùng hoàng đế Hồ Quang
Một đôi phu phụ thế gian trầm trồ
Nhưng rồi tai biến, ô hô!
Nàng Xuân chết thảm trên bờ mộng du

Thì ra gian ác họ Hồ
Lệnh cho thủ hạ côn đồ ra tay
Giết nàng ngay giữa ban ngày
Sau khi hãm hiếp chê bai chán chường
Xác thân vứt ở ngoài đường
Nói là tai nạn thê lương của nàng

Hoàng đế chúa đảng Hồ Quang
Không hề thương xót lại càng mừng vui
Truyền ân thưởng bọn tôi đòi
Quốc Hoàn, Lê Duẩn hai người chân tay
Lại cho cô gái gốc Tày
Tên Nông thị Ngát đóng vai nhân tình

Rồi nàng thị Ngát hạ sinh
Hài nhi ngốc nghếch đặt tên Mạnh bờm
Hồ Quang hớn hở vui mừng
Phong làm thái tử đông cung nối dòng
Nhưng mà vẫn giữ họ Nông
Để mà che mắt từ trong ra ngoài

Sau này Mạnh ngốc lên ngôi
Chúa trùm liềm búa một thời dâm gian
Chẳng thua gì lão Hồ Quang
Buôn dân bán nước tham tàn như cha
Đến khi thoái vị về già
Còn mê rồng lộn tên là Huyền Tâm

Về tên ác đế Hồ Quang
Thây ma con cháu đem quàng trong lăng
Nhưng rồi có phác hiện rằng
Hồ Quang gốc tích một thằng Đài Loan
Kim thiền thoát xác mưu toan
Lộn sòng cướp đoạt giang san Tiên Rồng

Thần dân Lạc Việt hãi hùng
Bấy lâu nay đã điên khùng lầm to
Thờ tên quốc tế côn đồ
Theo tên Tàu hẹ tên Hồ tập Chương
Tưởng rằng giải cứu quê hương
Ngờ đâu dâng nước cho phường Cộng nô

Một phen mắc hỡm tặc Hồ
Giống nòi tan tác, cơ đồ tiêu tan.

https://fdfvn.wordpress.com