Dân Tộc Còn Ngủ Say

Trời ơi dân tộc tôi!
Gần ngót thế kỷ rồi
Còn gông cùm nô lệ
Trong tay đảng bọ giòi

Sao khốn nạn thế này?
Tại thằng Hồ ăn mày
Sang lạy trùm Xô viết
Rước về cục quái thai

Mớ lý thuyết ngông cuồng!
Tên chủ nghĩa Cộng sản
Tóm thâu cả nhân quần
Bằng chiêu bài “cách mạng”

Một tham vọng điên rồ
Những đầu óc mông muội
Coi mạng sống con người
Như dế giun ruồi muỗi

Rồi con cháu Hùng Vương
Bị bùa ngải bất lương
Tưởng búa liềm sắt máu
Là cứu cánh quê hương

Hậu quả trăm năm nay
Ách nô lệ tù đày
Trùm lên toàn đất nước
Dân tộc còn ngủ say.

https://fdfvn.wordpress.com