Về Đâu Chủ Nghĩa?

Chủ Nghĩa rồi sẽ về đâu?
Trùng dương bát ngát con tàu ma trơi
Trên boong môt đám vượn người
Tranh giành lèo lái dưới trời bão giông
Đứng đầu gả Lú cuồng ngông
Vung cờ liềm búa rách bươm thét gào:
“Về đâu chủ nghĩa về đâu?
Biết trăm năm nữa ra sao mà về
Thôi thì cứ việc dải dề
Đô la cứ đớp, lời thề vẫn tin
Mác Lê nin, Mác Lê nin
Đường lên chủ nghĩa quang vinh còn dài
Nhưng mà đã có anh Hai
Chống lưng đỡ cật trên đài quyền uy
Mặc cho tổ quốc suy vi
Mặc kệ dân chúng nằn nì đấu tranh
Thà rằng đất nước tanh bành
Còn hơn là đảng tan tành diệt vong”

Bên ngoài bão táp biển đông
Trên tàu hành khách giấc nồng say mê
Biết gì tủi nhục trời quê
Biết gì số kiếp thảm thê đang chờ.