Sao Chỉ Mình Anh?

Thảm hoạ này không riêng cho Vinh!
Là nỗi đau chung nòi Rồng Tiên
Là vết thương của toàn dân tộc
Sao chỉ mình anh đi biểu tình?

Thế còn tứ trụ đang ở đâu?
Bọn chúng câm miệng hến từ đầu
Xôi chùa nghẹn họng làm sao nói
Dù chỉ một lời an ủi nhau.

Thế còn đảng viên đang ở đâu?
Bọn họ còn mãi lo làm giàu
Hà Nội Sài Gòn xây khách sạn
Đà Nẳng Nha Trang bận đấu thầu.

Thế còn trí thức ở nơi đâu?
Hỏi đến mà thêm nỗi hận sầu
Đa số đã đầu quân ác đảng
Cơm thừa canh cặn sủa gâu gâu.

Thế còn tuổi trẻ ở nơi đâu?
Hỏi đến mà thêm những đớn đau
Họ đã bị bùa mê thuốc lú
Số người tỉnh thức chẳng là bao.

Thế còn nhân dân đang ở đâu?
Hỏi đến lại càng thêm buồn rầu
Quần chúng cầu an và vô cảm
Đa phần còn ngủ giấc chiêm bao.

Thế còn tôn giáo ở nơi đâu?
Các ngài đang ngự ở đài cao
Dâng cả cuộc đời cho Phật Chúa
Chẳng thiết tha chi chuyện địa cầu.

Thảm hoạ này không riêng cho Vinh!
Là nỗi đau chung nòi Rồng Tiên
Là vết thương của toàn dân tộc
Sao chỉ mình anh đi biểu tình?

https://fdfvn.wordpress.com