Chỉ Khi Nào Đảng Chết

Nghe tin Trọng lú xuống Kiên Giang
Đột quị lăn quay té chổng càng
Dân tôi vui mừng hơn trúng số
Tưởng mình thoát được lão sài lang

Dân tôi đã mở tiệc ăn mừng
đầu trên xóm dưới nhậu tưng bừng
thôn quê thành phố vui như tết
lâu rồi mới có một ngày xuân

Nhưng mà niềm vui đã chết non
hôm qua tên Trọng lú vẫn còn
lên đài múa mỏ khoe chòm xóm
ta đây khỏe mạnh hỡi bà con

Vì thế dân tôi trở lại buồn
nỗi buồn tang chế đã tơ vương
từ khi đất nước vào tay Cộng
cuộc sống này như chốn đoạn trường

Thôi đừng buồn nữa dân tôi ơi
sống chết là do bởi mệnh trời
chỉ khi thằng đảng lăn ra chết
là ngày hạnh phúc nhất mà thôi.

https://fdfvn.wordpress.com