Dân Tộc Đã Vùng Lên

Dân Việt Nam nhẫn nhục
Ngót một trăm năm nay
Chịu đựng đảng cướp ngày
Tưởng rằng đã quá đủ

Nào ngờ Vẹm hung dữ
Mất hết cả tính người
Khủng bố và đày đọa
Quê hương như ngục tù

Bao tài nguyên của nước
Đều chạy vào túi đảng
Đất nước vẫn nghèo mạt
Dân tộc càng lầm than

Vẹm hết tiền ăn chơi
Đem nước bán giá hời
Cho kẻ thù truyền kiếp
Xin thế tập đời đời

Vẹm xem dân như rác
Chẳng hỏi han một lời
Mấy thằng bộ chính trị
Tròng nghị quyết xuống thôi

Ruộng có thể bị chiếm
Nhà có thể bị cướp
Quê cha không thể mất
Dân tộc đã vùng lên

Cả nước đồng đứng dậy
Vẹm hoang mang tháo chạy
Chúng ngoài miệng hung hăng
Lòng vô cùng khiếp hãi

Dân tộc là chính nghĩa
Dân tộc là quê hương
Dân tộc là con đường
Tự do và quyền sống

Quyết diệt loài quỉ Cộng
Vì tương lai Việt Nam.

https://fdfvn.wordpress.com