Ba Ếch Rầy Con Rể

Thằng ngụy, ai biểu mi làm khôn
Xúi tao qua Mỹ rồi đi luôn
Để cho Trọng Lú và Quang khốn
Cảnh giác làm tao hết cửa chuồn.

Bây giờ tao như con chim lồng
Uy quyền lệch đất đã thành không
Bây giờ tao như con cá chậu
Tróc vẫy trầy vi giữa chợ đông.

Cũng tại vì mi gốc ngụy quyền
Cùng con Thanh Phượng gá tơ duyên
Mà tao mang tội coi thường đảng
Điên đảo kỷ cương loạn mối giềng.

Giờ tao hỏi thật cha con mi
Có phải là dân Ép bê i*
Hay là gián điệp nằm vùng Xịa**
Mà nay họ kết tội như ri?

Mà thôi mọi việc đã an bài
Biết làm chi nữa chuyện trần ai
Mi ráng lo cho con, cho vợ
Đời tao chấm dứt kể từ đây!

* FBI Cảnh sát Liên Bang Mỹ
** CIA Trung ương Tình báo Mỹ

https://fdfvn.wordpress.com