Bộ Sách Lịch Sử

Ôi dân tộc tôi sao mà bất hạnh!
Chín mươi triệu người khốn khổ lầm than
Quằn quại đau thương gót giày của đảng
Một đảng bạo tàn đệ nhất trần gian

Một đảng bạo tàn đệ nhất trần gian
Gồm toàn những con quái cầm dã thú
Man dại điên cuồng cướp mảnh giang san
Cai trị con người bằng luật rừng rú

Cai trị con người bằng luật rừng rú
Bầy nhầy Các mác, mủ lậu Lê nin
Trộn mớ xà bần cứt đái Hồ min
Thành món cháo lòng bắt dân phải nuốt

Thành món cháo lòng bắt dân phải nuốt
Gần ngót trăm năm chứa đầy trong ruột
Đầu trương bụng sình cặn bã tanh hôi
Nôn ra hôm nay thành bộ sách sử

Nôn ra hôm nay thành bộ lịch sử
Láo khoét, gian tà, khốn khiếp, lưu manh
Biến đen thành trắng, lộng giả thành chân
Và dân tộc tôi thành người mất gốc.

https://fdfvn.wordpress.com