Bánh Vẽ Mác Lê

Tội nghiệp dân tôi!
Bảy mươi năm rồi
Cả một đời người
Ăn toàn bánh vẽ.

Cái bánh Mác Lê
Bác đã mang về
Một thuở mộng mê
Bao người dương thế.

Cái bánh từ xa
Như một đóa hoa
Khi rước về nhà
Hóa ra hồ cáo.

Hồ cáo lấy người
Vợ rớt con rơi
Truyền qua bảy đời
Sinh ra chó Lú.

Bây giờ dân tôi
Tan nát cuộc đời
Chỉ biết kêu trời
Sống cùng quái thú.

https://fdfvn.wordpress.com