Vẹm Cảm Ơn Fifa

Phan HuyUncategorized Tháng Bảy 7, 20181 Minute

Cảm ơn trái bóng fifa
Giúp ta thoát chết vượt qua nguy nàn
Khi mà cảnh sát công an
Cởi quần vứt súng đầu hàng dân ngu
Dân ngu đòi bỏ đặc khu
Mà ta đã trót Tàu phù hiến dâng
May mà trái bóng trên sân
Lăn vừa đúng lúc thập phần tử sinh
Dân ngu đã hết biểu tình
Về ngồi trước máy truyền hình say mê
Nào là bình luận khen chê
Nào là cá độ phủ phê tiệc tùng
Thế là ta lại ung dung
Tỉa từng đứa một đến cùng mới thôi
Nay mai wợt cấp* hết rồi
Thì ta bắt cũng xong xuôi chuyến hàng
Bấy giờ ta sẽ thênh thang
Mời anh đại Hán nghênh ngang vào nhà.

*world cup
https://fdfvn.wordpress.com