Điệu Ru Mất Nước

À ơ con ngủ cho ngoan
Việc nhà việc nước mọi đàng đảng lo
Đảng ta là đảng cụ Hồ
Cha Lê nin nít, mẹ Mao Tàu Phù
Công ơn sinh dưỡng vô bờ
Phận làm con phải phụng thờ sắt son

À ơ con ngủ cho ngon
Mặc cho bác đảng chuyện non nước nhà
Bác ta vĩ đại tài ba
Đảng ta vô địch tinh hoa giống nòi
Truyền nhau lãnh đạo đời đời
Nhân dân chỉ việc ăn chơi bốn mùa

À ơ con ngủ cho muồi
Nay mai khôn lớn làm người đảng viên
Để mà sướng cái thân tiên
Quyền cao chức trọng bạc tiền thảnh thơi
Lâu đài biệt phủ cơ ngơi
Của ăn của để muôn đời cháu con

À ơ con ngủ cho tròn
Đảng ta đang phải lòn trôn đảng Tàu
Van nài sát nhập cho mau
Đêm dài lắm mộng biết đâu dân tình
Mai con thức giấc bình minh
Mới hay mình đã trở thành Hoa nô.

https://fdfvn.wordpress.com