Phong Cách Hồ Chí Minh

Phong cách bác, chỉ nghe đà phát són
Phải vào lăng trút bỏ mớ tanh hôi
Ngồi lồng gương ị xuống mặt của “người”
Mới thanh thản cuộc đời trong chốc lát

Phong cách bác- một cù bơ cù bất
Kẻ bụi đời túng quẫn kế sinh nhai
Bước đường cùng tình nguyện phận tay sai
Phường quốc tế, quân cướp ngày, Cộng sản

Phong cách bác- một đớn hèn khốn nạn
Bán đồng bào, dân tộc, để vinh thân
Đem quê cha, đất tổ nạp cho chằng
Thờ ma giáo quên giống nòi nguồn cội

Phong cách bác- một gian hùng tội lỗi
Hai bàn tay vấy máu triệu sinh linh
Lòng sài lang không một chút nhân tình
Đem xương máu đắp xây nền vô sản

Phong cách bác- một dâm ô cuồng loạn
Xem đàn bà như một thứ đồ chơi
Không gia đình mà vợ rớt con rơi
Xứng danh nghĩa là cha già mắc dịch

Phong cách bác đảng đoàn ta học tập
Để quê nhà nay lở loét tan hoang
Đĩ điếm, ma cô, vẹm phỉ, từng đàn
Nối đuôi nhau sắp hàng đi bán nước.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com