Chưa Thấy Quan Tài Chưa Nhỏ Lệ

Bốn triệu mạng người tao còn vung vít
Sai thằng tướng hèn nướng dâng Tàu chệt
Thì nhằm nhò gì duyên hải Miền Trung
Mấy đứa dân ngu, vài con cá chết

Kể từ năm xưa lòng tao đã quyết
Đi theo con đường Lê nin Mao ít
Xây cái đại đồng bằng xác vạn dân
Dâng hiến Nga Tàu núi sông nước Việt

Vì thế cao nguyên tao đào bô xit
Vũng áng tao xây nhà máy gang thép
Dẫu biết độc chất di hại môi trường
Ngàn năm muôn năm chẳng bao giờ hết

Tao sẽ xây thêm trên vùng Cà Ná
Nhà máy thép gang như là tao đã
Xây tại vùng biển Vũng Áng Kỳ Anh
Thải chất độc ra chết hàng tấn cá

Thây kệ chúng bay biểu tình phản đối
Tao vẫn nghênh ngang lầm lì xốc tới
Bao giờ tao chưa thấy cỗ quan tài
Tao chưa nhỏ lệ một lần sám hối.

https://fdfvn.wordpress.com