Tiếng Than Hồn Nước

Tháng Tư oan khốc lại về
Gieo sầu quốc hận tái tê đất trời
Giữa cơn đau nhức khôn nguôi
Hồn thiêng sông núi cất lời thở than:

“Trả lại ta mảnh giang san
Trả ta sông núi bốn ngàn năm xưa
Một miền đất đẹp như mơ
Mưa hòa gió thuận bốn mùa xanh tươi
Con dân giữ đạo làm người
Cuộc đời êm ấm tuyệt vời trần gian
Tương lai rực rỡ huy hoàng
Tự do dân chủ vẻ vang giống nòi
Hỡi quân Cộng sản tôi đòi!
Hỡi quân cướp nước tanh hôi lật lường!
Hãy mau đền nợ máu xương
Hãy mau cút khỏi quê hương Lạc Hồng”

Lời than đánh thức núi sông
Riêng dân tộc Việt vẫn còn ngủ say!
Lời than u uẩn đắng cay
Mà nòi giống Việt có ai động lòng?

https://fdfvn.wordpress.com