Đảng Hèn

Chuyện vừa xảy ra trên nước tôi
Trước tòa Thăng đứng khóc liên hồi
Hôm nào hùng hổ truyền chém tướng
Bây giờ nước mắt giọt trên môi

Làm tôi nhớ lại một năm xưa
Lão Hồ đóng kịch khóc như mưa
Giết người, đoạt của, rồi chạy tội
Đổ thừa “cách mạng” quá say sưa

Rồi tôi nhớ lại chuyện năm nào
Chó Lú sâu Tư khóc nghẹn ngào
Bên cạnh Ếch bà cười đắc thắng
Bầy quỉ trung ương cúi rạp đầu

Và tôi nghĩ đến chuyện hôm nay
Phe Ếch thua đau vác mặt dày
Tham ô móc ngoặc ra tòa án
Khóc lóc van xin đảng sói cầy

Thì ra bọn chúng những tên hèn
Chỉ tài hống hách với bon chen
Một đảng đê hèn đang trị nước
Tủi hờn dân tộc giống Rồng Tiên.

https://fdfvn.wordpress.com