Thời Đại Hồ Chí Minh

Thời đại Hồ Chí Minh
Thời của phường đạo tặc
Chủ trương trò cướp cạn
Trên dải đất Rồng Tiên.

Nào đỉnh cao trí tuệ
Của bầy vượn tinh tinh
Xây đại đồng chủ nghĩa
Bằng xương máu sinh linh.

Nào thủ đô nhân phẩm
Của Hà Nội “anh hùng”
Con người thay trâu ngựa
Phân bắc quí vô cùng.

Nào lương tri thời đại
Của cái đảng “quang vinh”
Buôn dân và bán nước
Vô địch cõi hành tinh.

Này lãnh tụ thiên tài
Gian ác một không hai
Đi khách cùng Xô Viết
Ỉa rớt đảng quái thai.

Này tổng ma Lê Duẩn
Rao bán máu nhân dân
Cùng đệ tam quốc tế
Đổi về đại cục phân.

Này tổng hèn Văn Linh
Xem chủ nghĩa quang vinh
Hơn sơn hà xã tắc
Sang Thành Đô nạp mình.

Này tổng dê Khả Phiêu
Dâm đảng với nữ yêu
Bị quan thầy nắm chóp
Đành bán nước làm liều.

Này tổng heo Mười hoạn
Cầm dao thiến trị dân
Qua mấy lần vung cắt
Cằn kiệt cả giang san

Này tổng ngu Đức Mạnh
Có biết cái gì đâu
Ngoài ngai vàng rồng lộn
Và Huyền Tâm lổ sâu.

Này tổng lú ăn phân
Dám lấy Hồ dã nhân
Thay cho tên Tổ Quốc
Ê chề với nước dân.

Thời đại Hồ Chí minh
Nước non chìm vận mạt
Dân tộc đắm điêu linh
Nghĩa tình người tan nát.

https://fdfvn.wordpress.com