Lời Vườn Rau Lộc Hưng

Đảng có ngon thì vào Tân sơn Nhất
Đuổi mấy thằng tướng tá quá tham lam 
Cậy thế mình công cướp cạn Miền Nam
Rồi cướp cả sân bay làm kinh tế

Đảng có giỏi thì ra ngoài Hà Tỉnh
Đuổi mấy thằng Tàu khựa Phọt mo sa
Đang phóng tay đầu độc nước dân ta
Biến duyên hải Miền Trung thành biển chết

Đảng có ngon thì ra ngoài miền Bắc
Dẹp cái thây ma xó cáo hồ Minh
Đang vễnh râu trâng tráo giữa Ba Đình
Trả đất lại cho người dân Hà Nội

Đảng có giỏi tấn công thằng cướp nước
Đuổi giặc Tàu chiếm đoạt lại hai Sa
Lấy Nam Quan, đem Bản Giốc về nhà
Thu toàn bộ đất đai về Tổ Quốc

Nhưng đảng chỉ giỏi nghề chuyên cướp bóc
Đảng chỉ ngon nghề hiếp đáp dân đen
Ôi Đảng “quang vinh” khốn khiếp đê hèn!
Sao dân Việt mãi âm thầm nhịn nhục?

https://fdfvn.wordpress.com