Đảng Đã Về Quê

Tôi nhớ ngày xưa tên Hồ Quang
Vâng lời Quốc tế xuống “nam man”
Đẻ ra đảng cướp quân liềm búa
Chém mướn đâm thuê giặc bạo tàn

Tôi nhớ ngày xưa đảng rước vào
Lá cờ Phước Kiến một ngôi sao
Cắm lên Pác bó làm cờ nước
Bắt quốc dân ta lạy sói đầu

Tôi nhớ ngày xưa tên giặc Hồ
Truyền đốt Trường sơn để tiến vô
Chiếm đóng Miền Nam và cướp bóc
Hy sinh xương máu triệu đồng bào

Rồi tôi nghĩ đến chuyện hôm qua
Hải đảo biên cương đất nước nhà
Cao nguyên châu thổ và duyên hải
Đã thành thuộc địa của Trung hoa

Rồi tôi nghĩ đến chuyện hôm nay
Chú chệt hung hăng đến nước này
Cướp biển ngang nhiên dò địa chất
Cháu con Hồ tặc đứng vòng tay

Và tôi nghĩ đến chuyện ngày sau
Sông núi nghìn năm sẽ tủi sầu
Dân tộc đời đời chìm nô lệ
Đảng đã về quê với mẹ Tàu.