Hồ Tặc Tự Khoái

Cứ tưởng rằng ta đã hết thời
Mặt dày bịp bợm đã buông rơi
Đệ nhất gian hùng non nước Việt!
Ngờ đâu còn có kẻ chịu chơi

Ngờ đâu còn có kẻ chịu chơi
Tuyên bố rùm beng chuyện lạ đời
Rằng ta chân chính hơn thằng Lú
Quyết đến cùng ta xây tương lai

Quyết đến cùng ta xây tương lai
Đào cái danh xưng dưới huyệt đài
Trở về tên cũ là Lao Động
Chiến tích trên đời chẳng có hai

Chiến tích trên đời chẳng có hai
Chính quyền ta cướp thật công khai
Điện Biên ta đánh thuê Tàu chệt
Miền Nam ta chiếm để dâng ai?

Miền Nam ta chiếm để dâng ai?
Đã rõ ràng như chuyện giữa ngày
Tại sao có kẻ còn mơ ngủ
Đi vào huyệt mộ kiếm Tương Lai.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

Advertisements

Ta Là Ngụy

Ta là Ngụy! Ta tự hào là Ngụy!
Ngụy như ta cương quyết giữ sơn hà
Ngụy như ta oanh liệt giữ Hoàng sa
Đem cái chết để báo đền nợ nước

Ngụy như ta đường cha ông tiếp bước
Thờ Hùng Vương quốc tổ giống Rồng Tiên
Chống kẻ thù truyền kiếp bốn nghìn năm
Noi gương sáng bao hùng anh nữ kiệt

Ngụy như ta sáng danh nòi giống Việt
Ải địa đầu của thế giới tự do
Cứu năm châu thoát khỏi ách Cộng nô
Cả nhân loại ngày nay còn ghi nhớ

Ngụy như ta dù công trình dang dở
Vẫn trung thành cùng lý tưởng quốc gia
Vẫn hoài bảo một ngày về cứu nước
Ngụy như ta là những Ngụy văn Thà.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

Đảng Trọng Đảng Hồ

Kính gởi giáo sư Tương Lai

Đảng Trọng đảng Hồ tuy hai mà một
Cùng ngọn cờ liềm búa gốc Liên xô
Cùng Lê nin, Mao, Sít, chủ gia nô
Cùng chủ nghĩa lưu manh đầy khốn khiếp

Đảng Trọng đảng Hồ ác gian lừa bịp
Hồ tay sai quốc tế phản ông cha
Trọng con hoang Tàu chệt bán quê nhà
Duy chỉ khác Hồ dâm mà Trọng lú

Đảng Trọng đảng Hồ đều là quái thú
Hồ cáo chồn Pác bó đã thành tinh
Trọng chuột sâu Bắc bộ phủ Ba đình
Ăn xương máu, đô la, và ruộng đất

Đảng Trọng đảng Hồ đều vô tổ quốc
Vung lá cờ quân uống máu ăn gan
Mù quáng đi hăng tiết kiếm địa đàng
Giẫm lên xác quê hương và đồng loại

Cách mạng lão thành xin ông dừng lại!
Đừng giật lùi lui bước đến Tương Lai
Tiếc chi thương đau lỡ lầm dĩ vãng
Để tiếng muôn đời hậu thế chê bai.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

Ngụ Ngôn Thời Sản Mạt

Có con thú chết thành ma
Ướp trong lăng tẩm như là đế vương
Ngay giữa ba sáu phố phương
Nghìn năm văn vật yêu thương quê nhà
Thì ra cái đảng Cộng tà
Mượn oai xác ướp để mà bịp dân
Nào ngờ thiên bất dung gian
Thời đại điện toán mở toang Ba Đình
Trong hòm xác vỡ thối rinh
Một con ma xó thành tinh đang nằm
Tay phải cầm cái búa liềm
Tay tả bắt quyết ếm dìm núi sông
Bộ râu dê chúa lòng thòng
Đầu dơi mỏ quạ như con vượn người
Rõ ràng một xác đười ươi
Tự phong chủ tịch phỉnh đời xưa nay
Cha già dân tộc gì đây?
Hay là một thú quái thai kinh hoàng
Và lũ con cháu huênh hoang
Nguyên hình một đảng hung tàn Vẹm nô.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

Ma Xó Ba Đình

Con chồn chúa ngày xưa hang Bắc Bó
Suốt cuộc đời gieo thống khổ tai ương
Hai bàn tay vấy máu triệu dân lương
Khi chết xuống trở thành con ma xó.

Con ma xó cũng đua đòi di chúc:
“Ta sẽ về thăm Các Mác Lê Nin
Báo cáo người hai cái đảng đàn anh
Đấu đá mãi ta vô cùng đau đớn.”

Xác ma xó đã trương sình hôi thối
Lũ yêu tinh bèn móc ruột moi gan
Độn mũi, đeo râu,  đặt giữa áo quan
Trong cái nhà ma làm thần hộ mạng.

Thần hộ mạng sẽ trợ phò cho đảng
Mượn oai hồ lừa phỉnh đám dân đen
Đám dân đen u muội sẽ tin rằng
Bác vĩ đại, đảng tiền phong vô địch.

Đảng đâu biết đã hoài công vô ích
Vì bác ta đã hiện rõ nguyên hình
Tên gian hùng, dâm đảng, đại lưu manh
Quân bán nước, đồ tay sai mạt hạng.

Thần hộ mạng trở thành thần tận mạng
Bác kính yêu thành ma xó kinh hoàng
Lăng Ba đình thành động quỉ sa tăng
Kinh thành Hà nội ngập mùi uế trược.

Mùi chướng khí lan tràn ra cả nước
Xú uế hồn, ung thối óc người dân
Bao lâu kia ma xó được phong thần
Thì xứ sở còn đắm chìm vận hạn.

Đất nước sẽ không thể nào ngẩng mặt
Nhân dân còn cùm kẹp kiếp vong nô
Nòi giống ta còn tàn mạt cơ đồ
Khi ma xó còn thờ trong nhà xác.

Đã đến lúc phải liệng vào đống rác
Cái xác Hồ, bùa trấn yểm dân ta
Dẹp bỏ cái lăng, hang ổ tà ma
Diệt sạch yêu tinh, đảng đoàn Cộng phỉ.

Có như thế mới bảo toàn nguyên khí
Giống Rồng Tiên của quốc tổ Hùng vương
Dân tộc ta mới thanh thản lên đường
Dân chủ tự do cùng năm châu thế giới.

https://fdfvn.wordpress.com

Câu Hỏi Chính Mình

Dân tộc ta đã làm gì nên tội
Mà giờ đây chìm đắm bể trầm luân
Dưới ách búa liềm Cộng sản phi nhân
Ngót trăm năm kiếp đọa đày tủi nhục?

Phải chăng bởi vì non sông vô phúc
Sinh ra thằng nghịch tử phá gia cang
Lạy lục Lê nin rước đảng bạo tàn
Đặt chễm chệ lên bàn thờ tổ quốc?

Phải chăng bởi vì dân ta dại dột
Quá tin lời đường mật đảng tà gian
Khi bình tâm thì đã quá trễ tràng
Xiềng nô lệ đã quàng vào cơ thể?

Ngày hôm nay khắp nơi trên trần thế
Cả loài người vui dân chủ tự do
Dân tộc ta phải sống với rợ Hồ
Làm tôi mọi cho những con người vượn

Ngày hôm nay khi nhân quần vui sướng
Về tương lai an hưởng kiếp nhân sinh
Dân tộc ta đang mất cả chính mình
Theo bước đảng đi vào mồ hủy diệt.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

Đảng Bây Giờ

Đảng bây giờ như con chó điên
Cắn chùng, cắn bậy, cắn quàng xiêng
Cắn người yêu nước còn chưa đủ
Cắn cả ông bà lẫn tổ tiên.

Đảng bây giờ như con chó khùng
Sủa tiều, sủa hoảng, sủa lung tung
Sủa anh tư bản xong bèn liếm
Sủa lão khựa Tàu rồi lại hôn.

Đảng bây giờ như con chó già
Hêt thời, hết vận, sắp thành ma
Về nơi hoả ngục theo Hồ tặc
Chịu cực hình của quỷ Diêm la.

Đảng bây giờ như con chó dại
Nhe nanh thè lưỡi đầy nước dãi
Mọi người ghê tởm đều tránh xa
Sợ lây trùng độc của chủ nghĩa.

Đảng bây giờ như con chó lết
Nhân dân vây đánh nằm chờ chết
Còn ráng gân cổ sủa gâu gâu
Điều bốn muôn năm, đảng bất diệt.

https://fdfvn.wordpress.com